Nasza oferta

Konstrukcje stalowe

Jesteśmy wykonawcą prefabrykacji konstrukcji stalowych ze stali węglowych i stopowych. Prefabrykacja dotyczy przede wszystkim takich konstrukcji jak:

 • podesty, bariery, schody, drabiny
 • konstrukcja wsporcza pieców rafineryjnych
 • kanały spalin i wentylacyjne
 • kominy i zbiorniki o max. średnicy do ø2000 mm,
 • włazy rewizyjne
 • króćce, inne podobnego typu konstrukcje stalowe.
W/w konstrukcje wykonujemy w wersji czarnej, malowanej lub cynkowanej ogniowo.

Dotychczas wykonaliśmy konstrukcje stalowe dla potrzeb budownictwa drogowo – mostowego i przemysłu petrochemicznego zlecone przez takie firmy jak: SKANSKA S.A.; HYDROBUDOWA – Mikołów czy Energoinstal Katowice.

W zależności od potrzeb i wymogów Klienta w ramach kooperacji wykonujemy konstrukcje stalowe z badaniami spoin typu: radiologiczne, ultradźwiękowe, magnetyczno-proszkowe lub penetracyjne.

Rurowe wymienniki ciepła

Instalacje sanitarne

 • Dostawa i montaż instalacji wodnych i kanalizacyjnych, w tym systemy zaopatrzenia w wodę pitną i technologiczną, instalacje odprowadzania ścieków bytowych, przemysłowych i wód opadowych, instalacje uzdatniania wody.

Klimatyzacje i instalacje wentylacyjne

 • Dostawa i montaż systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych (w tym central wentylacyjnych, wentylatorów, sieci kanałów wentylacyjnych, osprzętu wentylacyjnego) dla zapewnienia komfortu cieplno-higienicznego oraz dla potrzeb procesów produkcyjno-technologicznych.

Instalacje chłodnicze

 • Dostawa i montaż kompletnych instalacji chłodniczych, w tym dostawa i montaż sprężarkowych i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych, armatury, rurociągów oraz izolacji zimnochronnych,
 • Montaż systemów chłodniczych dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej oraz procesów technologicznych w obiektach przemysłowych z zastosowaniem najnowszych technologii i optymalnych rozwiązań projektowych.

Technika grzewcza

 • Dostawa i montaż kompleksowych systemów grzewczych wraz ze źródłami ciepła (elektrociepłownie, kotłownie, wymiennikownie),
 • Instalacje ogrzewania powietrznego i konwencjonalnego z zastosowaniem układów odzysku energii cieplnej oraz optymalizacji gospodarki energetycznej,
 • Systemy wykorzystania ciepła odpadowego.

Instalacje Technologiczne

 • Dostawa i montaż instalacji technologicznych niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych, w tym instalacje pary i kondensatu, sprężonego powietrza, gazów technologicznych, systemów przesyłu różnorodnych czynników technologii przemysłu spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, instalacje odpylające.

Instalacje automatycznego sterowania

 • Dostawa i montaż systemów regulacji i nadzoru pracy instalacji grzewczych, chłodniczych, wentylacyjno-klimatyzacyjnych i  przeciwpożarowych przy zastosowaniu najnowszego oprogramowania i technologii pomiarowych,
 • Monitoring, kontrola i optymalizacja parametrów pracy poszczególnych układów instalacyjnych

Zlecone nam prace wykonujemy terminowo, w cenach konkurencyjnych ku zadowoleniu dotychczasowych klientów, których grono pragniemy powiększyć.